Monday, September 05, 2005

Yika aam dewü

Hela qesay hija moopka bugyo besar tyipji kilao wensar difu. Wae tu pii kiop ve frikkam tse wan 30! Yo hijwa demyirsta giopwi haefu gijubwo. Yij qa ahi frima idget yuyop hapni wasalopu!!!!